ผลงานที่ผ่านมา การทำงานที่ตรงไปตรงมา ถูกต้อง และชัดเจนทางด้านข้อมูลการตลาด การวิเคราะห์ทรัพย์สิน ก่อนการดำเนินการขาย รวมไปถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการเผยแพร่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขาย ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยเร็ว ตลอดจนการติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง การอำนวยความสะดวกในการพาเยี่ยมชม และให้ข้อมูลที่เป็นจุดเด่นของทรัพย์สินให้กับผู้สนใจซื้อ มีการรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการขายให้ท่านเจ้าของ ทรัพย์สินทราบในทันทีที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสนใจซื้อ เสนอราคาต่อรอง เพื่อให้เกิดการซื้อขาย ในราคาที่พอใจทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากผลงานการขายบางส่วนที่ผ่านมา ดังตัวอย่างข้างล่าง
ผลงานที่ท่านเห็นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ทาง M Realtor หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าท่านจะขายอสังหาริมทรัพย์ของท่านสักอย่างหนึ่ง ท่านจะให้โอกาสกับ บริษัท เอ็ม เรียลเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทแรกที่ท่านจะนึกถึง ให้ M Realtor เป็นตัวแทนขายทรัพย์ของท่าน

 

บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม [ตึกแถว] ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้นต์ อาคารพาณิชย์ ที่ดิน อื่นๆ
Pages: «  »
Pages: «  »

 

image gallery php script